камшик

камшик
същ. - бич, нагайка

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • кнут — (рус. кнут) 1. камшик со повеќе ленти од нештавена кожа, со оловни куглички или боцки на краиштата, што се употребувал за казнување во царска Русија 2. казна со таков камшик 3. фиг. строг режим, владеење на насилството …   Macedonian dictionary

  • Атила — крал на Хуните (5 век пр н е), наречен божји камшик …   Macedonian dictionary

  • атила — крал на Хуните (5 век пр н е), наречен божји камшик …   Macedonian dictionary

  • корбач — (тур. korbac) камшик од сплетени кожени ремења …   Macedonian dictionary

  • бич — същ. камшик, нагайка същ. тормоз, насилие, терор същ. наказание, напаст, бедствие, катастрофа, беда, злополука, неволя, катаклизъм същ. зло същ. епидемия, каламитет …   Български синонимен речник

  • нагайка — същ. бич, камшик …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”